"Innovativa - effektiva"

Från vår monter på Nordiska Hygienkonferensen  i Göteborg 10-12 September 2014. Plats Svenska Mässan se                  www.nsfh.net

Sanaqua Hygiene & Hospital Equipment AB - Ystadsvägen 31 242 33 Hörby - info@sanaqua.se